ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วีระชัย บรรดาวงศ์
ชื่อเรื่อง ผลของกล้าเชื้อจุลินทรีย์ โปรตีเอส และโคจิถั่วเหลืองต่อคุณภาพของน้าปลาปลาสร้อย = Effects of microbial seed culture, proteases and soybean Koji on kuality of siamese mud carp fish sauce
หัวเรื่อง น้ำปลา -- การผลิต;น้ำปลา -- การหมัก
จำนวนหน้า ถ, 88 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม
โน้ต วิทยำนิพนธ์(วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 59-66
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557