ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วราภรณ์ ศรีรัตนา
ชื่อเรื่อง การจัดการความปลอดภัยของผู้ป่วยตามการรับรู้ของบุคลากรพยาบาลในโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดลำปาง = Perceived patient safety management among nursing personnel in Fort Surasakmontri Hospital, Lampang Province
หัวเรื่อง โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี;บริการการพยาบาลของโรงพยาบาล -- ลำปาง;ผู้ป่วย -- การดูแล
จำนวนหน้า ญ, 112 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559
ผู้แต่งร่วม
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ(พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 77-84
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2559