ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธิดารัตน์ จันทรามูล
ชื่อเรื่อง การควบคุมโรคใบไหม้และผลเน่าของเสาวรสที่มีสาเหตุเกิดจากเชื้อรา Phytophthora nicotianae = Control of leaf blight and fruit rot of passion fruit diseases caused by Phytophthora nicotianae
หัวเรื่อง เสาวรส -- โรคและศัตรูพืช;โรคเกิดจากเชื้อราในพืช
จำนวนหน้า ฏ, 82 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559
ผู้แต่งร่วม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (โรคพืช)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 56-67
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2559