ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ตฤณ จันทร์เงิน
ชื่อเรื่อง พฤติกรรมและทัศนคติที่มีต่อการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา = Behaviors and attitudes on using organic fertilizers of rubber growers in Chiang Kham District, Phayao Province
หัวเรื่อง ยางพารา -- การปลูก -- พะเยา;เกษตรกร -- พะเยา;ปุ๋ยอินทรีย์
จำนวนหน้า ฒ, 105 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
ผู้แต่งร่วม
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ธุรกิจเกษตร)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 73-76
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2558