ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กุลจิรา ตุ่นวงค์
ชื่อเรื่อง การจัดการองค์ความรู้การทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพของศูนย์วิสาหกิจชุมชน ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน = Knowledge management of bio-organic fertilizer community enterprise in Pha Pai sub-district, Li district, Lamphun province
หัวเรื่อง ปุ๋ยอินทรีย์;ปุ๋ย -- ลี้ (ลำพูน);วิสาหกิจชุมชน -- ลี้ (ลำพูน)
จำนวนหน้า ญ, 94 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560
ผู้แต่งร่วม
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 56-57
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2560