ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Korawan Sangkakorn
ชื่อเรื่อง A Local integration knowledge model for the creative migrant class in creative city development of the senior tourism sector = แบบจำลองความรู้การบูรณาการร่วมกับท้องถิ่นสำหรับชนชั้นสร้างสรรค์ในการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ของภาคการท่องเที่ยวผู้สูงอายุ
หัวเรื่อง Participatory learning;Senior tourism sector;Heritage tourism
จำนวนหน้า s, 189 p. : ill.
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2015
ผู้แต่งร่วม
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Knowledge Management)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 155-163
ภาษา English
ปีการศึกษา 2015