ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กรวรรณ สองสุชาอร
ชื่อเรื่อง การส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรแปรรูปขนาดกลางและขนาดย่อม ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมจังหวัดเชียงใหม่ = The promotion of small and medium agricultural entrepreneur of small and medium enterprise promotion office Chiang Mai province
หัวเรื่อง เกษตรกรรม -- แง่เศรษฐกิจ -- เชียงใหม่;ผู้ประกอบการ -- เชียงใหม่;ธุรกิจขนาดกลาง -- เชียงใหม่;ธุรกิจขนาดย่อม -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ญ, 97 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560
ผู้แต่งร่วม
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 88-91
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2560