ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ภควัส บุตรศรี
ชื่อเรื่อง การศึกษาลวดลายสัตตภัณฑ์ของล้านนาเพื่อสร้างสรรค์สื่อแอนิเมชั่นสามมิติ = A Study of Lanna sattaphan pattern to create a 3D animation
หัวเรื่อง สัตตภัณฑ์ -- ไทย (ภาคเหนือ);ศิลปกรรมไทย -- ไทย (ภาคเหนือ);การสร้างภาพเคลื่อนไหว (การถ่ายภาพยนตร์);ความจริงเสมือน
จำนวนหน้า ฐ, 83 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560
ผู้แต่งร่วม
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 75-76
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2560