ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พีรพัฒน์ วัฒนวิทย์
ชื่อเรื่อง การจัดการด้านการตลาดและพฤติกรรมการบริโภคกาแฟในร้านกาแฟสด ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม = Marketing management and consumers' behavior towards coffee in brewed coffee shop, Salaya Sub-district, Phuttamonthon District, Nakhonpathom Province
หัวเรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภค -- พุทธมณฑล (นครปฐม);กาแฟ -- การบริโภค -- พุทธมณฑล (นครปฐม);การตลาด
จำนวนหน้า ฌ, 86 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559
ผู้แต่งร่วม
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาธุรกิจเกษตร)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 71-72
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2559