ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Natchaniya Wongsrisai
ชื่อเรื่อง Clinical effectiveness, quality of life and costs of treatment in transfusion-dependent thalassemia patients undergoing iron-chelating therapy deferasirox = ประสิทธิผลทางคลินิก คุณภาพชีวิต และต้นทุนการรักษาในผู้ป่วยธาลัสซีเมียที่พึ่งพาการรับเลือดและได้รับยาขับเหล็ก ดีเฟอราซิรอกซ์
หัวเรื่อง Thalassemia -- Patients;Thalassemia
จำนวนหน้า n, 59 p. : ill., tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate School Chiang Mai University, 2015
ผู้แต่งร่วม
โน้ต Thesis (Master of Science (Pharmacology)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 44-52
ภาษา English
ปีการศึกษา The 2015