ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พรพิมล ไฝปัน
ชื่อเรื่อง การเก็บบันทึกข้อมูลตัวอย่างคอนกรีตผสมเสร็จด้วยเทคโนโลยีการระบุข้อมูลโดยอาศัยคลื่นความถี่วิทยุเพื่อรายงานผลการเก็บตัวอย่างคอนกรีต = Data collection of ready-mixed concrete by using radio frequency identification for the report of collecting concrete sample
หัวเรื่อง คอนกรีตผสมเสร็จ;คลื่นความถี่วิทยุ
จำนวนหน้า ญ, 51 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560
ผู้แต่งร่วม
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 50
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2560