ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พนมกร ทองพัฒนกุล
ชื่อเรื่อง การจัดการเชิงความร้อนของระบบนำความร้อนทิ้งกลับคืนในโรงไฟฟ้าถ่านหินเพื่อควบคุมอุณหภูมิของเอฟจีดี และตัวอุ่นอากาศ = Thermal management of waste heat recovery system in coal-fired power plant for temperature control of FGD and air preheater
หัวเรื่อง โรงไฟฟ้าพลังถ่านหิน;เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
จำนวนหน้า ฏ, 100 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559
ผู้แต่งร่วม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 57-58
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2559