ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Panomporn Poojon
ชื่อเรื่อง Star formation of galaxies in nearby compact group: NGC 4095 group = การก่อตัวของดาวฤกษ์ของกาแล็กซีในกลุ่มระยะใกล้: กลุ่ม เอ็นจีซี 4095
หัวเรื่อง Stars;Galaxies
จำนวนหน้า xi, 67 p. : ill., table
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate School, Chiang Mai University, 2015
ผู้แต่งร่วม
โน้ต Thesis (Master of Science (Field of Applied Physics)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 53-60
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา The 2015