ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ยุวากร สุริยา
ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียนโรงเรียนของรัฐบาลและเอกชนในระดับประถมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ = A Comparison of factors that affect the selecting public or private primary school in Chiang Mai Province
หัวเรื่อง การศึกษาขั้นประถม;โรงเรียนประถมศึกษา
จำนวนหน้า ญ, 67 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560
ผู้แต่งร่วม
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 52-56
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2560