ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ไชยเชษฐ ศรีวุฒิพงศ์
ชื่อเรื่อง การเลือกตำแหน่งที่ตั้งเขื่อนที่เหมาะสมเพื่อการชลประทานและไฟฟ้าพลังน้ำโดยใช้กระบวนการตัดสินใจเชิงลำดับชั้น = Suitable dam site selection for irrigation and hydropower using analytic hierarchy process
หัวเรื่อง ชลประทาน;เขื่อน;การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
จำนวนหน้า ฐ, 195 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560
ผู้แต่งร่วม
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 115-117
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2560