ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ชัชวาล วงศ์ทา
ชื่อเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบำรุงรักษา ทางสาธารณประโยชน์ในเขตเทศบาลตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = People's participation in maintaining public roads in Luang Nuea Municipality, Doi Saket District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง การพัฒนาชุมชน -- การมีส่วนร่วมของประชาชน -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่);การพัฒนาเมือง -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
จำนวนหน้า ฎ, 91 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560
ผู้แต่งร่วม
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 80-82
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2560