ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Chanita Panmanee
ชื่อเรื่อง Analysis of green cluster supply chain of Arabica coffee for enhancing competitiveness of highland farmers in Chiang Mai Province = การวิเคราะห์โซ่อุปทานคลัสเตอร์สีเขียวของกาแฟอาราบิกาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรบนพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง Arabica coffee;Highland agriculture, Hill farming;Agricultural systems
จำนวนหน้า t, 205 p. : ill., tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate School Chiang Mai University, 2016
ผู้แต่งร่วม
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Agricultural Systems)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 171-186
ภาษา English
ปีการศึกษา The 2016