ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สกนธ์ อุตสาหกุล
ชื่อเรื่อง การลดเวลารอของสินค้าคงคลังระหว่างกระบวนการผลิตโดยการใช้เทคนิคลีน = Waiting time reduction of work in process inventory using lean technique
หัวเรื่อง การควบคุมสินค้าคงคลัง;สินค้าคงคลัง;กรรมวิธีการผลิต;การผลิตแบบลีน
จำนวนหน้า ฏ, 73 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
ผู้แต่งร่วม
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ(วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 70-72
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2558