ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ชนนิกานต์ แก้วเทพ
ชื่อเรื่อง การจัดการงบประมาณภายใต้สภาพการณ์เปลี่ยนแปลงของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Budget management under changing conditions of Faculty of Agriculture of Chiang Mai University
หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- คณะเกษตรศาสตร์ -- งบประมาณ;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- คณะเกษตรศาสตร์ -- การเงิน;สถาบันอุดมศึกษา -- งบประมาณ
จำนวนหน้า ฐ, 142 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559
ผู้แต่งร่วม
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 136-138
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2559