ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จุไรรัตน์ ศิริแก้ว
ชื่อเรื่อง การจัดการความรู้การตรวจสอบสิทธิ์กู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด = Knowledge management of client loan right assessment of Chiang Mai Teacher's Thrift & Credit Cooperative Ltd.
หัวเรื่อง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่;การบริหารองค์ความรู้ -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฎ, 88 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559
ผู้แต่งร่วม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการความรู้)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 75-79
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2559