ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เทดดี้ อีริคสัน
ชื่อเรื่อง การกลับตัวระหว่างวันของราคาของสัญญาฟิวเจอร์สบนดัชนีเซ็ต50 และสัญญาฟิวเจอร์สบนดัชนีเอสแอนด์พี 500 = Intraday price reversals of SET50 index futures and S&P 500
หัวเรื่อง หลักทรัพย์ -- การวิเคราะห์;การเงิน
จำนวนหน้า ฎ, 55 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560
ผู้แต่งร่วม
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการเงิน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 51
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2560