ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Jirapong Arin
ชื่อเรื่อง Characterization of zinc oxidetitanium dioxide and zinc titanate nanostructures prepared by hydrothermal calcination combined processes = การหาลักษณะเฉพาะของโครงสร้างนาโนซิงก์ออกไซด์ไทเทเนียมไดออกไซด์และซิงก์ไททาเนตที่เตรียมโดยกระบวนการร่วมระหว่างไฮโดรเทอร์มอลและการเผาแคลไซน์
หัวเรื่อง Zinc oxide;Nanostructures;Hydrothermal carbonization
จำนวนหน้า xvi, 108 p. : ill., tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate School Chiang Mai University, 2016
ผู้แต่งร่วม
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Chemistry)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 50-53
ภาษา English
ปีการศึกษา The 2016