ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วรุตม์ วงศ์บิดา
ชื่อเรื่อง การจัดการปัญหาการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาในเขตความรับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 = Managing problems in expanding water pipe distribution of Provincial Waterwork Authority Regional Office 9
หัวเรื่อง การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9;วิศวกรรมประปา;การประปา;การประปา -- การเดินท่อ
จำนวนหน้า ฌ, 66 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559
ผู้แต่งร่วม
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(สาขาวิชาวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 51
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2559