ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ภูมิปัญญา เฉียบแหลม
ชื่อเรื่อง การจัดการความเสี่ยงในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้ทำงานในพื้นที่เดียวกัน = Risk management in software development in a distributed team
หัวเรื่อง ซอฟต์แวร์ -- การพัฒนา;การบริหารความเสี่ยง
จำนวนหน้า ฌ, 50 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559
ผู้แต่งร่วม
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 32-33
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2559