ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ณฐอร ศรีสว่าง
ชื่อเรื่อง การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมสำหรับผู้ที่ไม่พูดภาษาไทย : กรณีศึกษาระบบการจัดหาล่ามในจังหวัดแม่ฮ่องสอน = Problem of access to justice for Non-Thai speakers: a study of procurement of interpreter in Mae Hong Son Province
หัวเรื่อง สิทธิมนุษยชน -- แม่ฮ่องสอน;ความเสมอภาค -- แม่ฮ่องสอน;กฎหมาย -- แม่ฮ่องสอน
จำนวนหน้า ญ, 103 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
ผู้แต่งร่วม
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (นิติศาสตรมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 95-98
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2558