ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Phanpaphorn Manoonphol
ชื่อเรื่อง Depositional environment and potential of oil shale in Na Hong Basin, Mae Chaem District, Chiang Mai Province = สภาพแวดล้อมการสะสมตัวและศักยภาพของหินน้ำมันในแอ่งนาฮ่อง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง Oil shale -- Mae Chaem (Chiang Mai);Geology -- Mae Chaem (Chiang Mai)
จำนวนหน้า n, 158 p. : ill., tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate School Chiang Mai University, 2015
ผู้แต่งร่วม
โน้ต Thesis (Master of Science (Geology)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 89-95
ภาษา English
ปีการศึกษา The 2015