ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Thidarat Jitjanesuwan
ชื่อเรื่อง Synthesis of titanium dioxide nanoparticles using sol-gel method for degradation of chorophenols = การสังเคราะห์อนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ด้วยวิธี โซล-เจลเพื่อการย่อยสลายคลอโรฟีนอล
หัวเรื่อง Titanium dioxide;Nanoparticles
จำนวนหน้า xiv, 88 p.: ill., tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2015
ผู้แต่งร่วม
โน้ต Thesis (Master of Engineering (Environmental Engineering)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 66-78
ภาษา English
ปีการศึกษา 2015