ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เทอดไท พุทธานุรักษ์
ชื่อเรื่อง การกระจายตัวของสาหร่ายขนาดใหญ่ที่กินได้ในแม่น้ำยม อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา = Distribution of edible macroalgae in Yom river, Chiang Muan District, Phayao province
หัวเรื่อง สาหร่าย -- เชียงม่วน (พะเยา);สาหร่าย -- วิจัย;ชีววิทยาน้ำจืด
จำนวนหน้า ฒ, 148 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
ผู้แต่งร่วม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 78-83
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2558