ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Tunwadee Klongklaew
ชื่อเรื่อง Spatial and temporal distribution and biology of the blow fly, Achoetandrus rufifacies (Macquart) = การกระจายเชิงพื้นที่และเชิงเวลา และชีววิทยาของแมลงวันหัวเขียว Achoetandrus rufifacies (Macquart)
หัวเรื่อง Blowflies -- Biology;Parasitology
จำนวนหน้า dd, 156 p. : ill., tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate School Chiang Mai University, 2015
ผู้แต่งร่วม
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Parasitology)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 129-150
ภาษา English
ปีการศึกษา The 2015