ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ณรงค์ธร พินทอง
ชื่อเรื่อง การแก้ปัญหาการจัดสรรท่าเทียบเรือแบบผสมโดยการประยุกต์ใช้วิธีการหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบกลุ่มอนุภาค = Solving hybrid layout berth allocation problem by particle swarm optimization algorithm
หัวเรื่อง การบริหารงานโลจิสติกส์;ท่าเรือ
จำนวนหน้า ท, 177 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559
ผู้แต่งร่วม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 146-149
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2559