ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ณัฐชานันท์ กีติสิทธิ์
ชื่อเรื่อง การพัฒนาความสามารถการอ่านคำด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ = Development of word reading skills of a student with learning disabilities through computer assisted instruction
หัวเรื่อง การศึกษาพิเศษ;เด็กพิเศษ;ความบกพร่องทางการเรียนรู้;การสอนด้วยสื่อ
จำนวนหน้า ญ, 217 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
ผู้แต่งร่วม
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (การศึกษาพิเศษ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 96-100
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2558