ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Schweikle, Jonathan
ชื่อเรื่อง Optimization of Pyrolysis temperature for Biochar Production from different feedstock = อุณหภูมิที่เหมาะสมของกระบวนการไพโรไลซิสในการผลิตถ่านชีวภาพจากวัตถุดิบที่แตกต่างกัน Jonathan Schweikle
หัวเรื่อง Biochar
จำนวนหน้า m, 67 p. : ill.
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2015
ผู้แต่งร่วม
โน้ต Thesis (Master of Science (Sustainable agriculture and integrated watershed management)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 52-58
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2015