ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ขวัญชนก ฟังเพราะ
ชื่อเรื่อง การลดของเสียในกระบวนการตัดหูแก้วโดยใช้เทคนิคการออกแบบการทดลอง กรณีศึกษา บริษัทโฮมพอตเทอรี่จำกัด = Defect reduction in mug handle cutting process using design of experiment technique a case study of home pottery Co., Ltd.
หัวเรื่อง บริษัท โฮมพอตเทอรี่ จำกัด;การลดปริมาณของเสีย;ของเสีย;การกำจัดของเสีย;การออกแบบวิศวกรรม
จำนวนหน้า ฐ, 100 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
ผู้แต่งร่วม
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 76-81
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2558