ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อัญชิสา วงศ์ภูวรักษ์
ชื่อเรื่อง การรับรู้สมรรถนะทางวิชาชีพในการปฏิบัติงานของนักกิจกรรมบำบัดไทย = Perceptions of professional competencies of Thai occupational therapists
หัวเรื่อง กิจกรรมบำบัด;นักกิจกรรมบำบัด
จำนวนหน้า ญ, 101 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
ผู้แต่งร่วม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (กิจกรรมบำบัด)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 85-89
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2558