ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Chaiwat Phadermrod
ชื่อเรื่อง Conflicts between communities and industry and conflict management from evidence-based solutions : a case study of Zinc Mine Project, Mae Sod District, Tak Province = ความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับโครงการอุตสาหกรรมและการจัดการความขัดแย้งโดยหลักฐานเชิงประจักษ์ : กรณีศึกษาโครงการเหมืองแร่สังกะสี อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
หัวเรื่อง Tao watershed;Zinc Mine Project;Water -- Pollution -- Mae Sod (Tak);Industries -- Mae Sod (Tak)
จำนวนหน้า n, 181 p. : tabel
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate School, Chiang Mai University, 2014
ผู้แต่งร่วม
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Sustainable Land Use and Natural Resource Management)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 134-137
ภาษา English
ปีการศึกษา The 2014