ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วรรณิดา ขันตีต่อ
ชื่อเรื่อง ความพร้อมในการดูแลและภาระของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคติดสุราโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Caregiving readiness and burdens among caregivers of alcohol dependent patients, Suan Prung Psychiatric Hospital, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง Alcoholism;Alcohol Drinking;โรงพยาบาลสวนปรุง;ผู้ติดสุรา -- การดูแล;ผู้ติดสุรา -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ญ, 91 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559
ผู้แต่งร่วม
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 65-77
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2559