ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Ratana Punsawat
ชื่อเรื่อง Soil analysis for boron copper iron manganese molybdenum and zinc in Chiang Mai and its vicinity = การวิเคราะห์ธาตุโบรอน ทองแดง เหล็ก แมงกานีส โมลิบดินัม และสังกะสีในดินในจังหวัดเชียงใหม่ และบริเวณใกล้เคียง
หัวเรื่อง Soil chemistry
จำนวนหน้า xv, 88 p
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 1981
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Chemistry
โน้ต Thesis (Master of Science in Chemistry) -- Chiang Mai University;Includes bibliography
ภาษา English
ปีการศึกษา 1981