ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง มะลิวรรณ ชัยชนะ
ชื่อเรื่อง กระบวนการพัฒนาความรู้และทักษะการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางด้านการศึกษา ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Knowledge development process and working skill of academic staff in undergraduate program, College of Arts, Media and Technology, Chiang Mai University กาญจนา โกติทิพย์
หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี;การบริหารองค์ความรู้;บุคลากรทางการศึกษา
จำนวนหน้า ฐ, 179 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
ผู้แต่งร่วม
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการความรู้)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 93-96
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2558