ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Yothin Chimupala
ชื่อเรื่อง Aromatic Organodiamine templating function on the Synthesis of New Metal-organic compounds = ฟังก์ชันการเป็นแม่แบบของอะโรมาติกออร์กาโนไดเอมีนที่มีต่อการสังเคราะห์สารประกอบโลหะ-อินทรีย์ชนิดใหม่
หัวเรื่อง Organometallic compounds;Aromatic organodiamine
จำนวนหน้า xix, 92 p. : ill, chart
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2010
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Chemistry
โน้ต Thesis (Master of Science in Chemistry) -- Chiang Mai University;Includes bibliographies
ภาษา English
ปีการศึกษา 2010