ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ศศิธร ธิรังษี
ชื่อเรื่อง การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์โดยวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) = Securities valuation using fundamental analysis of BTS Group Holdings Public Company Limited
หัวเรื่อง บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน);ราคาหลักทรัพย์
จำนวนหน้า ญ, 62 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560
ผู้แต่งร่วม
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 60-61
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2560