ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Pham Dang Nhat Thai
ชื่อเรื่อง Characteristic of traditional Hue temples in Thua Thien Hue province, Vietnam: case study of square plan (Khau ) = คุณลักษณะของวัดประเพณีนิยมในจังหวัดเถื่อเทียนเหว้ ประเทศเวียดนาม : กรณีศึกษา วัดผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
หัวเรื่อง Buddhist architecture -- Vietnam;Temples, Buddhist -- Vietnam
จำนวนหน้า o, 104 p. : ill., table
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2014
ผู้แต่งร่วม
โน้ต Thesis (Master of Architecture (Architecture)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 97-99
ภาษา English
ปีการศึกษา 2014