ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Wichai Srisuka
ชื่อเรื่อง Species diversity of black flies in Thailand, and the evaluation of ecological factors influencing Black-Fly species diversity in Doi Phahompok National Park = ความหลากหลายของชนิดแมลงริ้นดำในประเทศไทยและการประเมินปัจจัยทางนิเวศที่มีอิทธิพลต่อความหลากหลายของชนิดแมลงริ้นดำในอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก
หัวเรื่อง Black fly -- Chiang Mai;Doi Phahompok National Park (Chiang Mai)
จำนวนหน้า x, 123 p. : ill., table
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2015
ผู้แต่งร่วม
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Parasitology)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 103-114
ภาษา English
ปีการศึกษา 2015