ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Patcharaporn Saengratwatchara
ชื่อเรื่อง Evaluation of Antimalarial Drug Sensitivity and Identification of Drug Resistance Genes in Plasmodium falciparum from Malaria Patients in Mae-Sariang District Area, Mae Hong Son Province = การประเมินความไวต่อยาต้านมาลาเรียและการตรวจเอกลักษณ์ยีนดื้อยาในเชื้อ Plasmodium falciparum จากผู้ป่วยโรคมาลาเรีย ในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
หัวเรื่อง Malaria -- Mae-Sariang (Mae Hong Son);Malaria -- Patients -- Mae-Sariang (Mae Hong Son);Drug resistance
จำนวนหน้า q, 88 p. : ill., tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2015
ผู้แต่งร่วม
โน้ต Thesis (Master of Science (Biochemistry)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 69-78
ภาษา English
ปีการศึกษา 2015