ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Vannate Ponpanumas
ชื่อเรื่อง Agricultural extension model for reduction of maize (Zea mays L.) biomass burning in Mae Chaem District, Chiang Mai Province = ตัวแบบการส่งเสริมการเกษตร เพื่อลดการเผาชีวมวลข้าวโพดในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง Agricultural extension work -- Mae Chaem (Chiang Mai);Agriculture and state
จำนวนหน้า n, 116 p. : tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate School Chiang Mai University, 2015
ผู้แต่งร่วม
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Agricultural Extension and Rural Development)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 113-114
ภาษา English
ปีการศึกษา The 2015