ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ไชยพันธุ์ วุฒิการณ์
ชื่อเรื่อง การกำจัดสารอินทรีย์คาร์บอนและสารอินทรีย์ไนโตรเจนออกจากน้ำผิวดินโดยกระบวนการดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์และการกรองด้วยเซรามิกเมมเบรน = Removal of carbonaceous and nitrogenous organic matters from surface water by activated carbon adsorption and ceramic membrane filtration processes
หัวเรื่อง น้ำเสีย -- การบำบัด -- การกำจัดสารประกอบอินทรีย์;น้ำเสีย -- การบำบัด -- การกำจัดไนโตรเจน;การดูดซับทางเคมี
จำนวนหน้า ต, 136 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
ผู้แต่งร่วม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 101-113
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2558