ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Lampliamas Tanghan
ชื่อเรื่อง Molecular characterization of hemoglobin F augmentation in Northern Thai subjects with mild HbEE-thalassemia = การศึกษาคุณลักษณะระดับโมเลกุลของการกระตุ้นการสร้างฮีโมโกลบิน เอฟในคนไทยภาคเหนือที่เป็นโรคฮีโมโกลบินอี บีตาธาลัสซีเมียชนิด อาการไม่รุนแรง
หัวเรื่อง Hemoglobinopathy -- Thailand, Northern;Thalassemia -- Thailand, Northern
จำนวนหน้า q, 132 p. : ill., tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate School Chiang Mai University, 2015
ผู้แต่งร่วม
โน้ต Thesis (Master of Science (Medical Technology)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 105-120
ภาษา English
ปีการศึกษา The 2015