ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Watcharapong Pudkon
ชื่อเรื่อง Synthesis and characterization of Eu3+doped Y1-xGdxVO4 nanoparticles by Solvothermal method = การสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของอนุภาค นาโนอิทเทรียมแกโดลิเนียมวาเนเดตที่เจือด้วยยูโรเปียมไอออนโดยวิธีโซลโวเทอร์มอล
หัวเรื่อง Nanoparticles
จำนวนหน้า p, 89 p. : ill.
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2015
ผู้แต่งร่วม
โน้ต Thesis (Master of Science (Chemistry)) -- Chiang Mai Universiy;Bibliography: p. 67-75
ภาษา English
ปีการศึกษา 2015