ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Tinnarat Pitakpongjaroen
ชื่อเรื่อง Optimal production systems towards Socio economic and environmental Balance in Highland Community of Chiang Mai Province = ระบบการผลิตที่เหมาะสมสู่ความสมดุลทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบนพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง Farm produce;Agriculture
จำนวนหน้า w, 258 p. : ill.
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2015
ผู้แต่งร่วม
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Agricultural Systems)) -- Chiang Mai Universiy;Bibliography: p. 218-228
ภาษา English
ปีการศึกษา 2015