ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Chayanin Chomchuen
ชื่อเรื่อง Quantitative estimation of hyphal growth of malassezia furfur using morphological image processing = การประเมินเชิงปริมาณของการเจริญเติบโตของสายราในเชื้อมาลาสซีเซียเฟอร์เฟอร์โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์โครงสร้างทางรูปภาพ
หัวเรื่อง Skin -- Diseases
จำนวนหน้า x, 45 p. : ill.
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2015
ผู้แต่งร่วม
โน้ต Thesis (Master of Engineering (Biomedical Engineering)) -- Chiang Mai Universiy;Bibliography: p. 41-44
ภาษา English
ปีการศึกษา 2015