ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Wilaiwan Wannachotphawet Quinn
ชื่อเรื่อง Genealogy of foreign teachers and english education development discourse of Thai State for being a part of ASEAN community = วงศาวิทยาว่าด้วยครูต่างชาติและวาทกรรมการพัฒนาการศึกษาภาษาอังกฤษของรัฐไทยเพื่อเข้าสู่การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน
หัวเรื่อง Education;Teachers, Foreign
จำนวนหน้า o, 211 : ill, tables, chart
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate school, Chiang Mai University, 2015
ผู้แต่งร่วม
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Curriculum and Instruction)) -- Chiang Mai University;bibliography: p. 201-210
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา school 2015